Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Szukaj

Bestsellery

Regulamin od 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ONYX OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ www.bizuteria.intelishop.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. >>>>Zobacz poprzedni regulamin

 

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

Sklep internetowy ONYX działający pod adresem http://www.bizuteria.intelishop.pl stanowi własność ONYX z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 3/39, 41-200 Sosnowiec, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Miasta Sosnowiec, NIP: 7931414612 , REGON: 243068426.

 

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej:onyxsklep@gmail.com; telefonicznie: 510-182-370; pisemnie na adres: ul. Zamkowa 3/39, 41-200 Sosnowiec.

 

POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE:

 

Sklep Internetowy – prowadzona przez ONYX Edward Janczura platforma działająca pod adresem http://www.bizuteria.intelishop.pl, umożliwiająca składanie za pośrednictwem internetu zamówień na dostawę towarów;


Towar - artykuły wykonane z materiałów jubilerskich, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym;


Materiał jubilerski - kryształki, perły naturalne, perły sztuczne, linki, żyłki, zapięcia;


Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy. Oznacza, że po otrzymaniu wpłaty na konto produkt jest wysyłany w ciągu takiego czasu jaki widnieje przy danym artykule {48 h, 2-3 dni robocze, 4 dni robocze}. Czas ten jest liczony od dnia wpływu na nasze konto, lub dnia potwierdzenia linku aktywacyjnego przy przesyłkach pobraniowych;


Czas dostawy - czas potrzebny na dostarczenie zamówienia klientowi, uzależniony jest od wybranej formy przesyłki;


Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;


Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości (hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy);


Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna – konsument, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przedsiębiorca;

Konsument – „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą albo zawodową." (wg Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Przepisy zmieniające Art. 44. , zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego);

 

Przedsiębiorca - „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłego, a także osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz" (wg art. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym);


Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;


Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem;


Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi;


Newsletter – informacja handlowa dotycząca Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://www.bizuteria.intelishop.pl a także pozostałe informacje handlowe, w tym w szczególności na temat promocji, nowości;


Potwierdzenie rejestracji – proces polegający na potwierdzeniu chęci rejestracji w Sklepie Internetowym i weryfikacji przekazanych danych, to jest szczególnie adresu e-mail. Polega na wysłaniu e-maila potwierdzającego przez Sklep Internetowy na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji. Przesłana wiadomość zawiera link aktywacyjny, po kliknięciu w który następuje potwierdzenie rejestracji i utworzenie konta;

 

Osoba Upoważniona - Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, także osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz, która jest uprawniona od odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących kupującemu, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z tytułu rękojmii za wady fizyczne lub praw wynikających z Gwarancji jakości, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona;


Produkt na zamówienie – Produkt wykonywany na specjalne zamówienie. Produkty z opisem „ na zamówienie" realizujemy po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu czasu oczekiwania dla danego produktu;


Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub
przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas
odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;


Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);


Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).


Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);


I.WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ.


1. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.


2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.


3. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.


4. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:


A. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
B. Procesor: 1 GHz
C. RAM: 1 GB pamięci RAM
D. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
E. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
F. Sterowanie: klawiatura, mysz
G. Opcjonalnie: słuchawki
H. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
I. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

5. Klientami Sklepu są użytkownicy :
a. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
b. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.


6. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:


• dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym;
• dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link aktywacyjny wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta;
• Zalogowanie w Sklepie Internetowym przy użyciu Loginu i Hasła.


Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Złóż Zamówienie". Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu-przyjęciu oferty umowy sprzedaży.


Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Złóż Zamówienie" i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu - przyjęciu oferty umowy sprzedaży.


7. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do składania zamówień w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.


8. Klient, bądź Osoba Upoważniona przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podane przez Klienta konto poczty elektronicznej, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.


9. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości i wyglądu, mają charakter wyłącznie informacyjny. Materiały jubilerskie użyte do wyrobu biżuterii w sposób naturalny mogą różnić się minimalnie między sobą. W przypadku niemożności zapewnienia Klientowi produktu o zamówionych parametrach Sklep Internetowy zaproponuje produkt o nieznacznie różniących się parametrach i zbliżonej cenie.


10.Sklep zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.


II. CENA TOWARU I PŁATNOŚCI.

1.Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztu przesyłki realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


3. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.


4. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:


a) płatność przelewem na wskazany w zamówieniu numer konta;


W tytule przelewu należy podać: numer zamówienia.

Brak informacji pozwalających na identyfikację nadawcy i przedmiotu zapłaty w tytule przelewu i wynikająca z tego weryfikacja wpłaty poprzez kontakt mailowy/telefoniczny opóźnia wysyłkę towaru. Na zapłatę czekamy do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli w tym czasie pieniądze nie wpłyną na podane konto bez żadnego wyjaśnienia, zamówienie zostaje anulowane i sklep zwolni blokadę na zamawiany towar- zostanie on ponownie udostępniony do sprzedaży.


b) płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera;


c) płatność gotówką (za pobraniem) do rąk pracownika Poczty Polskiej.


5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.


III. KOSZTY I SPOSOBY REALIZACJI DOSTAWY.


1. Wysokość kosztu przesyłki wskazana jest w górnym menu sklepu "Koszty przesyłki", jak również w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.


2. Niezależnie od ilości wysyłanych przedmiotów za wysyłkę płaci się tylko raz.


3. Wysyłki realizowane są codziennie w dni robocze.


4.Sklep dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.


4. Jako formę dostawy Klient może wybrać:


b. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta.
c. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta.


5. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.


6. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.


6. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. ONYX Edward Janczura może również posłużyć się inną firmą kurierską.


7. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Onyx Edward Janczura. O zwrotnym przekazaniu Towaru do ONYX Edward Janczura Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.


IV. CZAS REALIZAJI ZAMÓWIENIA


1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Oznacza, że po otrzymaniu wpłaty na konto produkt jest wysyłany w ciągu takiego czasu jaki widnieje przy danym artykule {48 h, 2-3 dni robocze, 4 dni robocze}. Czas ten jest liczony od dnia wpływu na nasze konto, lub dnia potwierdzenia linku aktywacyjnego przy przesyłkach pobraniowych.


2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia.


3. Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 4 dni robocze.


4. Aktualna tabela zawierająca informacje o czasie i sposobach dostawy dostępna jest na stronie Koszty przesyłek.


5. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.


6. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.


7. W przypadku zamówienia „Produkt na zamówienie" , zamówienie realizujemy dopiero po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu czasu oczekiwania dla danego produktu.


IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA I ZWROT NALEZNOŚCI.


1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: ONYX EDWARD JANCZURA , ul. Zamkowa 3/39, 41-200 Sosnowiec oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

 

2. Zwracane towary muszą być kompletne.


3. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


4. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:


a. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
b.gdy rzecz wyprodukowana jest według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


5. Sklep dokonuje zwrotu należność za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, licząc od dnia odebrania przesyłki.


6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji Sklep zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

8. Zwracany towar z dowodem potwierdzającym zakup należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna na adres:

ONYX EDWARD JANCZURA , ul. Zamkowa 3/39, 41-200 Sosnowiec.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.


Możesz skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy. PDFV. REKLAMACJE.


1.Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.


W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
ONYX EDWARD JANCZURA , ul. Zamkowa 3/39, 41-200 Sosnowiec.


Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

 

VI. NEWSLETTER.

 

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.


2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

 

VII. DANE OSOBOWE.

 

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
1.1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
1.2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.1.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Ochrona danych osobowych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Onyx Edward Janczura.


2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.


4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).


6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


7. Wszelkie prawa do projektów, zdjęć, opisów, i szablonu są naszą własnością - kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawa o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).


8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.bizuteria.intelishop.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.

 

 


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Zaloguj się

Panny Młode

 

biżuteria ślubnaZOBACZ GALERIĘ

Dobierz biżuterię do sukni ślubnej

 

biżuteria ślubna


Znajdziesz nas

Newsletter

Adres e-mail:

Twoje imię:

Polecamy

darmowy hosting obrazków

Biżuteria ślubna
darmowy hosting obrazków

Komplet Swarovski

Strona główna | Polityka Plików Cookies | Aktualności | Oprogramowanie sklepu InteliShop | Partnerzy