Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Szukaj

Bestsellery

Prywatność i Ochrona Danych Osobowych

 

NINIEJSZY DOKUMENT OKREŚLA ZASADY GROMADZENIA PRZETWARZANIA I WYKORZYSTANIA INFORMACJI, W TYM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU BIZUTERIA.INTELISHOP.PL ORAZ OCHRONY PRYWATNOŚCI OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH TEN SERWIS.

 GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 

1. Administratorem danych osobowych jest ONYX Edward Janczura z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 3/39, 41-200 Sosnowiec wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Sosnowiec, NIP: 7931414612 , REGON: 243068426 [dalej: Administrator].

 

2.  Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o „Serwisie", rozumieć należy pod tym pojęciem administrowany przez ONYX Edward Janczura serwis internetowy BIZUTERIA.INTELISHOP.PL.

 

3.  Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o „Regulaminie", rozumieć należy pod tym pojęciem regulamin administrowanego przez ONYX Edward Janczura serwisu internetowego BIZUTERIA.INTELISHOP.PL.

 

4. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o „Użytkowniku", rozumieć należy pod tym pojęciem użytkownika zarejestrowanego w Serwisie oraz użytkownika niezarejestrowanego, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez siebie adres email.

 

5. ONYX Edward Janczura traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. ONYX Edward Janczura stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr).

 

6. Administrator przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszym dokumencie na zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Administratorowi udostępnione przez Użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu).

 

Dodatkowo do wystawienia faktury wymagane jest podanie imienia oraz nazwiska, nazyw i adresu firmy oraz numeru NIP.

 

Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) („u.ś.d.e.") oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) („u.d.o.").

 

7. Użytkownikom przysługują wynikające z u.d.o. uprawnienia informacyjno-kontrolne, prawo korygowania danych, a także uprawnienia zakazowe, w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres: onyxsklep@tlen.pl.

 

8. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych od Administratora, w tym newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem. Na takie działanie Administratora Użytkownik musi jednak uprzednio wyrazić zgodę. Świadczenie usług przez ONYX Edward Janczura w ramach Serwisu nie jest uzależnione od wyrażenia takiej zgody.

 

9. Dane Użytkowników nie są przez Administratora sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Administratora jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może być powierzane podmiotowi trzeciemu w zakresie niezbędnym do przechowywania (hostowania) Serwisu.

 

10. Administrator ma prawo i obowiązek przekazywać informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z możliwości rejestrowania się w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook, ONYX Edward Janczura, wykorzystując narzędzia Facebook Platform, pobiera od administratora tego serwisu dane osobowe w postaci adresu email danej osoby. Z chwilą pobrania tych danych ich administratorem staje się ONYX Edward Janczura.

 

12. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.


13. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 12.

 

MECHANIZM COOKIES/LOGI/ ADRESY IP

 

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez osoby odwiedzające Serwis z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z u.ś.d.e.

 

2.  Serwis korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookie umożliwia Administratorowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania.

 

3. Zebrane logi przechowywane są przez Administratora przez czas nieokreślony i służą do analizowania pracy systemu informatycznego a tym samym stanowią pomoc w administrowaniu Serwisem. Nie są one udostępniane jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu.

 

4. Administrator jest w posiadaniu adresów IP, z których osoby odwiedzające Serwis przeglądają zamieszczone na jego łamach treści. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są zestawiane z danymi osobowymi osób przeglądających strony WWW Serwisu.

 

5. Dane wskazane w punktach 3 i 4 powyżej mogą być udostępniane na potrzeby prowadzonych przez uprawnione organy postępowań.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy dokument dotyczy jedynie Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. ONYX Edward Janczura nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW,  na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony WWW powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.

 

2. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania o planowanych zmianach.

 

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2013 roku

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Zaloguj się

Panny Młode

 

biżuteria ślubnaZOBACZ GALERIĘ

Dobierz biżuterię do sukni ślubnej

 

biżuteria ślubna


Znajdziesz nas

Newsletter

Adres e-mail:

Twoje imię:

Polecamy

darmowy hosting obrazków

Biżuteria ślubna
darmowy hosting obrazków

Komplet Swarovski

Strona główna | Polityka Plików Cookies | Aktualności | Oprogramowanie sklepu InteliShop | Partnerzy